skip to Main Content

Vi kan tillhandahålla av försäkringsbolagen godkänd svetsduk / avskärmning som uppfyller kraven i säkerhetsregel 5
Dina önskemål med mått, öljetter samt handtag hanterar vi efter dina behov.
Vlitex M ( multiuse ) är vämetålig upp till 1300 grader.

För EPS–isolering (cellplast) rekommenderas 20 meters avstånd från fasad. Avståndet kan minskas om det övertäcks med Vlitex brandfilt.

Produkter