skip to Main Content

Vlitex brandfiltar kan stoppa en liten brand som kan orsaka enorma skador

Vlitex Brandfiltar gör att du kan stoppa lågorna från en liten eld på få sekunder och säkerställa att den inte sprider sig och får katastrofala konsekvenser.  Säkert, enkelt och utan höga kostnader.

Produkter