Skip to content

Räddningstjänsten

Bridgehill fordonsbrandfilt X-PRO

Denna presentationen riktar sig till er inom räddningstjänsten eller som har annan professionell användning. Stegen hjälper er att förstå de olika momenten så att filten kan användas så effektivt som möjligt samt bibehålla livslängden.

Materialet

Materialet är utvecklat med ledande specialister och är uppbyggt av grafit med ett lager av silikon som minimerar spridningen av partiklar och sot. Det säkrar även att det inte byggs upp farliga övertryck innanför filten. Materialet är testat upp till två tusen grader vilket ger en bra marginal för en bilbrand som normalt inne överstiger ett tusen trehundra grader.

Läs mer om grafit på Wikipedia

Andra användningsområden

  • Containrar
  • Skydda närliggande byggnader/tak
  • Begränsningslinje
  • Lithiumbränder såsom elsparkcyklar m.m. (Lägg filten i flera lager) Till lithiumbränder i annat än fordon rekommenderar vi vår brandfilt Bridgehill Lithium

Gasfordon

Brandfilten fungerar även på gasdrivna fordon. Tänk dock på de generella riskavstånden och metodiken kring dessa fordon.

Teknisk data

Storlek: ± 6×8 m
Vikt: ± 26 kg
Temperaturtålighet: kontinuerligt 1500 grader, max 2000 grader
Antal användningar enligt testcertifikat: Upp till 20 gånger

Testdokument från RISE

Bridgehill fire blanket PRO X test

Frågor och svar

Varför ändrar filten färg efter användning?

Brandfilten är svart vid leverans. efter användning kommer den att skifta till grå/svart nyans vilket är normalt. Effekten påverkas inte av färgen.

Hur sopsorteras den efter livslängden?

Förlängt handtag i kedja för att lättare kunna öppna med brandhandskar.

Brandfilten förvaras i en tät väska.

  • Öppna locket med dragkedjan
  • ”Häll ut” brandfilten
  • Rulla ut den på lämplig plats 3-5 m framför objektet.

1. Två brandmän (Rd1 och Rd2) tar tag i filtens öglor och för filten över fordonet. Det är viktigt att man håller filten sträckt mellan sig. Den varma luften från branden lyfter filten vilket underlättar påföringen.

2. RDL kontrollerar och styr brandmännen så att filten blir centrerad över fordonet. Dessa moment är viktiga att öva.

3. När filten dragits över fordonet behöver man täta den mot fordonet och marken. Vid detta moment bör man vara aktiv med händer och fötter så att man minskar syretillförseln snabbt (Tänk som brand i docka, grundläggande brandutbildning). Vid finjustering av tätningen rekommenderas sopkvastar.

4. Fixera filten med ett spännband, smalslang eller dylikt för att hålla den på plats.

5. Temperaturen avgör när man kan ta bort filten dock tidigast efter 20-30 minuter.

Centrera filten

Det är viktigt att filten centreras vid påläggning annars får den inte effekt pga. otätheter. Viktigt att någon styr påläggning genom kommunikation både visuellt och via radio.

Vid stark vind

Vid stark vind bör ni vara en person i varje hörn som håller brandfilten.

Efter användning packas filten ihop enligt instruktionen.

Filten går att förvara blöt i väskan men ska efter ett tag tas ut för att torka. Själva brandfilten klarar fukten men handtagen/öglorna kan försvagas vid långvarig fuktig/våt förvaring (Mögelrisk).

Underhåll dragkedjan med bifogat smörjmedel.

Frågor och svar

Kan man tvätta filten?

JA, i alkaliskt tvättmedel och ljummet vatten.

Nerikes brandkår säkrar brandfilten med en kedja och lås. 

Tips för att förlänga handtagen. Finns att beställa som ett extra tillbehör.

Tänk på att märka fordonet på lämpligt sätt om ni lämnar platsen.

Nerikes brandkår har tagit fram en informationsskylt som man fäster vid kedjan.

Dela med er av era tips och erfarenheter

Vi tar tacksamt emot tips och erfarenheter som vi kan dela med oss av här för att göra användandet smidigt, säkert och mångsidigt. Maila era tips och erfarenheter till oss.

Presentationen uppdaterades 2023-01-09