Skip to content

Öppna utbildningar

Vi genomför regelbundet öppna utbildningar för deltagare som behöver förstå riskerna i verksamheterna och vilka lagar som behöver efterlevas. Utbildningar…

Läs mer

Uppdragsutbildningar

Alla verksamheter har olika krav och förutsättningar och vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för de olika rollerna på företaget. Tex på…

Läs mer

Rådgivning

Vid större investeringar som tex nya anläggningar eller elektrifiering av fordonsflottor är det mycket att tänka på. Vi erbjuder rådgivning…

Läs mer

Vad säger lagen?

Brandskyddsarbetet styrs i huvudsak av tre delar: Arbetsmiljölagen Lagen om skydd mot olyckor Systematiskt brandskyddsarbete Grundidén är att alla verksamheter…

Läs mer