skip to Main Content

Vi genomför regelbundet öppna utbildningar för deltagare som behöver förstå riskerna i verksamheterna och vilka lagar som behöver efterlevas. Utbildningar ger en bra grund att bygga vidare på samt innehåller handfasta råd för att minimera riskerna med främst litiumbatterier.

KURS

Risker med litiumbatterier

DATUM & PLATS

2 november 2022 i Göteborg

BESKRIVNING

PRIS

6000kr / deltagare