Skip to content

Vi genomför regelbundet öppna utbildningar för deltagare som behöver förstå riskerna i verksamheterna och vilka lagar som behöver efterlevas. Utbildningar ger en bra grund att bygga vidare på samt innehåller handfasta råd för att minimera riskerna med främst litiumbatterier.

KURS

Risker med litiumbatterier

DATUM & PLATS

Göteborg 12 december 2023

Malmö 9 januari 2024

Stockholm 23 januari 2024

BESKRIVNING

PRIS

7 000kr
Fler än 3 pers offert