Skip to content

Alla verksamheter har olika krav och förutsättningar och vi erbjuder skräddarsydda utbildningar för de olika rollerna på företaget. Tex på kursmoduler är:

  • Litiumbatteriets uppbyggnad och risker
  • Bränder i litiumbatterier
  • Riskanalys och åtgärdsplaner
  • Arbete med högspända fordonsbatterier
  • Transport, lagkrav och ansvarsbeskrivningar
  • Praktisk brandsläckning av litiumbatterier
  • Demontering av fordonsbatterier
  • Heta arbeten
  • Grundläggande brandutbildning

Utbildningarna genomförs ofta tillsammans med våra partners. Exempel är:

Confirm
Datavärde AB

Utbildningsplats och pris

Kontakta oss för offert. Utbildningsplats enligt överenskommelse.