skip to Main Content

Vår vision är att alltid fokusera på innovation och förbättringar för att göra Nordic Fire Protection till det självklara valet när det gäller brandsäkerhet av hög kvalité.

Vårt mål är att förbättra brandsäkerheten för både företag och privatpersoner samt räddningstjänsten i de nordiska länderna.

Detta gör vi genom att alltid ligga i framkant av utvecklingen och se till marknadens behov. Vi lägger stor vikt på vår kommunikation och närvaro. Vi strävar efter att erbjuda marknadens bästa kunskap och service.

Christer har mer än 37 års erfarenhet inom svensk räddningstjänst där han bland annat också varit huvudskyddsombud. Han har även undervisat i brandsäkerhet i över 30 år inom brand och säkerhet, Heta arbete samt skolutbildning. Christer har även arbetat som flygplatsbrandman.
Utöver detta har han även gjort FN-tjänst i Libanon samt internationella uppdrag i Kurdistan och Iran / Irak

Torbjörn är civilingenjör med trettio års erfarenhet inom svensk industri med inriktning på högteknologiska innovationer. Det senaste tretton åren har han drivit utveckling och försäljning av avancerade litiumbatterisystem inom fordon, materialhantering och stationära energilager för förnyelsebar energi. Han brinner för att riva hinder för ny teknologi som gör världen svalare och renare

Christer Krämer

Delägare

ck@nordicfireprotection.se
+46 (0) 76 306 95 60

Torbjörn Sundström

Delägare, civilingenjör

ts@nordicfireprotection.se
+46 (0) 73 545 27 21

Hamed Hooshyar

Delägare, Tekn Dr

hh@nordicfireprotection.se
+46 (0) 70 899 98 36

Företagsinfo

Nordic Fire Protection AB
Flyttfågelsgatan 30
262 57 Ängelholm

Organisationsnummer: 559313-7861

Momsnummer: SE559313786101

Medlem Brandskyddsföreningen