skip to Main Content
Hållbarhet

Bra för miljön!

Det börjar med en gnista…

Den första, snabba och korrekta isoleringen och släckningen är det viktigaste innan det blir en katastrof.

Vlitex brandfiltar är det absolut snabbaste, enklaste och mest säkraste sättet att begränsa och släcka en brand, samtidigt som gift och föroreningar förhindras – och den enda korrekta lösningen vid en brand i litiumbatterier och El-fordon, El-cyklar, olika EL-industrimaskiner etc.

VLITEX Brandfilt Fordon