skip to Main Content
Bridgehill Fordonsbrandfilt
Bridgehill Fordonsbrandfilt
Bridgehill Fordonsbrandfilt
Bridgehill Fordonsbrandfilt
Väska För Fordonsbrandfilt
Låda För Fordonsbrandfilt
Kärra För Transport Av Fordonsbrandfilt
Bridgehill FordonsbrandfiltBridgehill FordonsbrandfiltBridgehill FordonsbrandfiltVäska För FordonsbrandfiltLåda För FordonsbrandfiltKärra För Transport Av Fordonsbrandfilt

Fordonsbrandfilten är utvecklad för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera alla typer av fordonsbränder både utomhus och inomhus där röken är en stor fara för personer och lokaler. Den är lätt att använda och kräver ingen service

Vilken brandfilt passar oss?

Bil

Bridgehill fordonsbrandfilt standard

Storlek: ± 6×8 m
Vikt: ± 26 kg
Temperaturtålighet: kontinuerligt 1000 grader, max 1500 grader
Antal användningar enligt testcertifikat: minst 1 gång

För parkeringshus, industrier och verkstäder, fartyg och logistikcenter

Räddningstjänst

Bridgehill fordonsbrandfilt pro

Storlek: ± 6×8 m
Vikt: ± 26 kg
Temperaturtålighet: kontinuerligt 1500 grader, max 2000 grader
Antal användningar enligt testcertifikat: minst 15 gånger

För professionell räddningstjänst

Vår mest avancerade brandfilt som uppfyller de hårdaste kraven för professionell användning. Materialet kan tåla upp till trettio användningar vilket ger överlägsen ekonomi för räddningstjänsterna. Produkten ingår i Nordic Fire Protections fullserviceerbjudande med fast månadskostnad och kontinuerlig support och utbildning.

Hur det fungerar

Bridgehill Fordonsbrandfilt

Steg 1 – Förbered filten

Den täta och luktsäkra säcken öppnas med en dragkedjan och dras av från filten. Filten rullas ut från två håll vinkelrätt mot fordonet. Säcken har remmar som gör att den går att bära på ryggen alternativt på en säckkärra för enkel hantering.

Bridgehill Fordonsbrandfilt

Steg 2 – Täck över fordonet

Två personer tar tag i var sitt handtag i hörnorna på filtarna och sedan dras filten över fordonets mittlinje. Filten tätas mot underlaget med en sopkvast eller fötterna för att sluta tätt. Ett spännband kan med fördel dras runt fordonet nära marken.

Bridgehill Fordonsbrandfilt

Steg 3 – Vänta 20 minuter

Filten kommer att minska syretillförseln och kraftigt sänka temperaturen runt fordonet. Rökens farliga partiklar stannar kvar innanför filten till största delen medan lätta gaser ventileras ut. Filten behöver ligga på minst 20 minuter innan den avlägsnas. Med fördel kan fordonet transporteras till ett säkert ställe med filten på.

Unikt material med högsta möjliga temperaturtålighet

Materialet är utvecklat med ledande specialister och är uppbyggt av grafit med ett lager av silikon som minimerar spridningen av partiklar och sot. Det säkrar även att det inte byggs upp farliga övertryck innanför filten. Materialet är testat upp till två tusen grader vilket ger en bra marginal för en bilbrand som normalt inne överstiger ett tusen trehundra grader.

Produkterna är utvecklade i nära samarbete med räddningstjänster och brandingenjörer och testade under de svåraste förhållanden. Varje dag hanteras ett stort antal bränder med brandfiltar vilket ger en renare och tryggare värld.

Varför det är bättre än skum, pulver och vattensläckare

Snabbt – isolerar branden på några sekunder
Effektivt – stänger inne rök och sänker temperaturen
Enkelt – kan användas av alla
Miljövänligt – förhindrar partiklar och farlig rök att spridas
Mångsidig – fungerar på alla fordon inklusive elbilar