Skip to content
Bridgehill brandfilt lithium
Bridgehill brandfilt lithium
Bridgehill brandfilt lithium
Väska för brandfilt
Bridgehill Brandfilt LithiumBridgehill Brandfilt LithiumVäska För Brandfilt

– för företag som hanterar litiumbatterier

De företag som hanterar litiumbatterier omfattas av extra stora risker för bränder och skador. En brandfilt från Nordic Fire Protection är en billig försäkring mot stora kostnader i förstörda lokaler och stillestånd så väl som skador på personal.

Storlekar och vikter

Storlek: ± 1.8×1.8 m
Vikt: ± 8 kg

Hur det fungerar

Bridgehill brandfilt lithium

Steg 1 – Förbered filten

Den täta och luktsäkra säcken öppnas med en dragkedjan och dras av från filten. Filten rullas ut från två håll vinkelrätt mot fordonet.

Bridgehill brandfilt lithium

Steg 2 – täck över elden

Två personer tar tag i var sitt handtag i hörnorna på filtarna och sedan dras filten över fordonets mittlinje. Filten tätas mot underlaget med en sopkvast eller fötterna för att sluta tätt. Ett spännband kan med fördel dras runt fordonet nära marken.

Bridgehill brandfilt lithium

Steg 3 – vänta 20 minuter

Filten kommer att minska syretillförseln och kraftigt sänka temperaturen runt fordonet. Rökens farliga partiklar stannar kvar innanför filten till största delen medan lätta gaser ventileras ut. Filten behöver ligga på minst 20 minuter innan den avlägsnas. Med fördel kan fordonet transporteras till ett säkert ställe med filten på.

Unikt material med högsta möjliga temperaturtålighet

Materialet är utvecklat med ledande specialister och är uppbyggt av grafit med ett lager av silikon som minimerar spridningen av partiklar och sot. Det säkrar även att det inte byggs upp farliga övertryck innanför filten. Materialet är testat upp till två tusen grader vilket ger en bra marginal för en bilbrand som normalt inne överstiger ett tusen trehundra grader.

Produkterna är utvecklade i nära samarbete med räddningstjänster och brandingenjörer och testade under de svåraste förhållanden. Varje dag hanteras ett stort antal bränder med brandfiltar vilket ger en renare och tryggare värld.

Varför det är bättre än skum, pulver och vattensläckare

Snabbt – isolerar branden på några sekunder
Effektivt – stänger inne rök och sänker temperaturen
Enkelt – kan användas av alla
Miljövänligt – förhindrar partiklar och farlig rök att spridas
Mångsidig – fungerar på alla fordon inklusive elbilar