skip to Main Content

Lösningar för effektiv & säker brandsläckning

Med VLITEX brandfiltar blir er brandsläckning säker och effektiv samtidigt som ni skonar miljön.

VLITEX Brandfilt För Fordonsbränder
VLITEX Brandfilt För Fordonsbränder
VLITEX Batteribox
VLITEX Brandfilt

Det börjar med en gnista…

Vlitex brandfiltar är det absolut snabbaste, enklaste och mest säkraste sättet att begränsa och släcka en brand, samtidigt som gift och föroreningar förhindras – och den enda korrekta lösningen vid en brand i litiumbatterier och El-fordon, El-cyklar, olika EL-industrimaskiner etc.

Våra produkter används av..

RÄDDNINGSTJÄNSTER: Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Kalmar brandkår, Flygplatsbrandkåren München, INDUSTRIER: Företagsnamn

Nordic Fire Protection AB
Flyttfågelsgatan 30
262 57 Ängelholm

Europa symbol

Alla våra produkter är utvecklade och tillverkade i Europa.

Att vara hållbara och miljötänkande är viktigt för oss och därför kan du återanvända våra brandfiltar flera gånger samtidigt som du säkrar omgivningen från giftiga toxiner.

© Copyright Nordic Fire Protection | Produktion: Arnslätt