skip to Main Content

Moderna litiumbatterier används mer och mer i alla typer av verksamheter vilket minskar miljöbelastningen och ökar produktiviteten. Det innebär även att företagen behöver ta hand om de nya risker det innebär. Handlingsplaner och riskanalyser behövs för att bedriva en säker verksamhet och uppfylla legala krav.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till företag och organisationer som använder elektriska fordon i sin verksamhet och behöver förstå och hantera riskerna med litiumbatterifordon. Syftet är att minska risken för skador på personer och verksamhet. Exempel på lämpliga kursdeltagare är VD, Skyddsombud, kvalitetsansvarig och operativa ledare.

Innehåll:

Kursen ger kunskaper inom följande områden:

  • Litiumbatteriers uppbyggnad och funktion
  • Inbyggda säkerhetssystem och produktcertifieringar
  • Lagar och regler som gäller i verksamheten
  • Brandförlopp med batterier
  • Insatser och släckmetoder
  • Exempel och handlingsplaner

Omfattning och villkor:

Utbildningen genomförs av kursledare med omfattande erfarenhet från både utveckling och tillverkning av litiumbatterier och operativ räddningstjänst.

Tidsåtgång: 3 timmar

Plats: Stockholm, Göteborg eller Malmö alternativt lokalt på plats

Max deltagare: 15 st

Pris: Fråga om offert