skip to Main Content

Försäljningen av elbilar och laddhybrider ökar explosionsartat i samhället. Det leder till en ökad sannolikhet att räddningspersonal kommer att utföra insatser med brinnande elbilar. Det innebär nya risker för hälsan och miljön som måste hanteras.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till operativ räddningspersonal som behöver kunskap om riskerna med elbilsbränder Syftet är att minska risken för skador på personal och olycksdrabbade personer.

Innehåll:

Kursen ger kunskaper inom följande områden:

  • Litiumbatteriers uppbyggnad och funktion
  • Brandförlopp med batterier
  • Insatser och släckmetoder samt skyddsåtgärder

Omfattning och villkor:

Utbildningen genomförs av kursledare med omfattande erfarenhet från både utveckling och tillverkning av litiumbatterier och operativ räddningstjänst.

Tidsåtgång: 1 timme

Plats: Stockholm, Göteborg eller Malmö alternativt lokalt på plats

Max deltagare: 15 st

Pris: Fråga om offer