skip to Main Content

Moderna litiumbatterier används mer och mer i alla typer av verksamheter vilket minskar miljöbelastningen och ökar produktiviteten. Det innebär även att alla anställda behöver veta vad som krävs för att hantera en brand i ett elektriskt fordon.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till företag och organisationer som använder elektriska fordon i sin verksamhet och behöver förstå och hantera bränder i litiumbatterifordon. Syftet är att minska risken för skador på personer och verksamhet. Exempel på lämpliga kursdeltagare är alla som arbetar i verksamheter med elektriska fordon.

Innehåll:

Kursen ger kunskaper inom följande områden:

  • Litiumbatteriers uppbyggnad och funktion
  • Brandförlopp med batterier
  • Insatser och släckmetoder övas på plats

Omfattning och villkor:

Utbildningen genomförs av kursledare med omfattande erfarenhet från både utveckling och tillverkning av litiumbatterier och operativ räddningstjänst.

Tidsåtgång: 2 timmar

Plats: Lokalt på plats hos kursdeltagarna

Max deltagare: 10 st

Pris: Fråga om offert