Skip to content
Bilanläggningar och verkstäder

Ett brinnande litiumbatteri i en lokal riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser med stora skador på lokaler, verksamhet och i värsta fall personal. Bränderna blir våldsamma och temperaturen extremt hög. Då batterierna släpper ut väteflorid som kan vara dödlig finns det risk att räddningstjänsten inte går in om branden är för utvecklad.

Det är av största vikt att hindra spridningen genom att lägga på en brandfilt som stänger in rök och sänker temperaturen till nivåer som gör det möjligt att flytta fordonen till utsidan och släcka utan skador på lokalerna.

Använd en brandfilt som karantänskydd

När skadade elbilsbatterier behöver hanteras och lagras rekommenderas att använda en fordonsbrandfilt över bilen. Det skyddar mot allvarliga konsekvenser på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Produkter

Skydda anläggningen

Med våra produkter kan ni skydda er anläggning vid en brand i ett litiumbatteri.

Kurser

Med rätt kunskap och utbildning kan ni minimera riskerna med hanteringen av litiumbatterier.