Skip to content
Truck

Ett brinnande litiumbatteri i en lokal riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser med stora skador på lokaler, verksamhet och i värsta fall personal. Bränderna blir våldsamma och temperaturen extremt hög.

Då batterierna släpper ut väteflorid som kan vara dödlig finns det risk att räddningstjänsten inte går in om branden är för utvecklad.

Det är av största vikt att hindra spridningen genom att lägga på en brandfilt som stänger in rök och sänker temperaturen till nivåer som gör det möjligt att flytta fordonen till utsidan och släcka utan skador på lokalerna.

Inom industrianläggningar finns det alltid olika riskområden och maskiner som har en högre brandrisk. I många fall säkrar våra produkter även dessa. Hör av er till oss för en diskussion.

Vad säger lagen?

Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

2 kap. Enskildas skyldigheter 2 § 
Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)

Produkter

PARTNERS inom lager och industri:

Lager logistik Båstad, Biltema Halmstad och Falkenberg, Westinghouse, Göteborg RO RO DFDS, Scania lastvagnar i Södertälje

Skydda anläggningen

Med våra produkter kan ni skydda er anläggning vid en brand i ett litiumbatteri.

Kurser

Med rätt kunskap och utbildning kan ni minimera riskerna med hanteringen av litiumbatterier.