skip to Main Content
Räddningstjänst

För räddningstjänsten är det viktigt att snabbt få kontroll på brinnande fordon och minimera skadorna. Med brandfilten skapas snabbt en mer kontrollerad situation med mindre rök och öppna lågor. Styrkan kan fokusera på sin uppgift i stället för att säkra åter uppsamling av förorenat släckvatten och minimera tiden för att bli tillgänglig för andra uppdrag.Även den egna personalens exponering för rökgaser och andra farliga ämnen minskas till ett minimum

Produkterna hanterar även andra situationer som tex containers, skydda intilliggande objekt tex halmtak eller sopkärl.

Vi har ett nära samarbete med Utkiken. utkiken.net

Släck miljövänligt och säkert

Med våra produkter kan ni släcka på ett miljövänligt och säkert sätt.

Vidareutbildning och erfarenheter

Ta del av våra olika utbildningar.

Fullserviceavtal

Vi erbjuder fullserviceavtal för ett smidig och lätthanterligt ägande av våra brandfiltar.

Demo och föreläsning

Boka en demo och föreläsning kring riskerna med litiumbatterier. Tid ca 2,5 timme.
Vi utför gärna skarp visning, då står ni för kringkostnader.